Search form

Actes 26:7

7Cér̂é bör̂i bâ târ̂î ké yè ye vè avâr̂i na pâr̂â névâ xé-vé ka pârör̂ö na mâ kaar̂u, na cér̂é bâ mör̂ö kâmö yar̂i i Bâô tèi bwê mâ daa. Ör̂ökau mwêê, na pûû-é na vi târ̂î ré cér̂é vi kââr̂â i-nya wa na pâi xè Juda.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index