Search form

Actes 27:12

12Aè na da tö wêê rhëë-ré na wérâ tèi nékwénavö, cér̂é bör̂i êr̂ê vidù rhî vè e xé-r̂é na pâr̂â kâmö ké yè lèè xè-i, mâ tâwai ké yè cir̂i rö Féniki, tö ka wérâ rö-i rèi nékwénavö, wè dèxâ wêê rhëë rö Kérété ka tö vër̂ëë yè luétuu mâ dèèvë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index