Search form

Actes 27:13

Kayâ Ka Kau Rö Nérhëë Mâi

13Aè na wê kayâ wayéu, cér̂é bör̂i tâ néxâi, êr̂ê, na wê yexèvè vi tâ néxâi xé-r̂é, cér̂é bör̂i kui bwaxô, cér̂é bör̂i pè yakar̂a vè ubwa i vi Kérété na kwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index