Search form

Actes 27:30

30Aè cér̂é mö ké vi mè wêyê né ké yè ör̂ö na pâr̂â kâmö né kwâ, bör̂i tèi nédèè ké wê kâyâi ria xé-r̂é kwâ ka yar̂i na nérhëë, na ûr̂û cér̂é yè vi yer̂e bar̂ee bör̂i bwaxô ré tö é vè ye vèr̂i rai mèè kwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index