Search form

Actes 27:40

40Cér̂é bör̂i yörher̂e virai pâr̂â bwaxô na nérhëë, mâ cöö virai pâr̂â pè mör̂ö pâr̂â voé, mâ lèè rua yè kayâ nôô pè yùù kwâ, mâ vèr̂i na bwêê dââwê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index