Search form

Actes 27:7

7Aè na pôr̂ô na pâr̂â nédaa né rhâmâ yidöö xé-vé, aè na kau na nêr̂ê-vé cè gèvé wê vi vè pâr̂i Nido, na bör̂i bâ tepèr̂è vé na kayâ rai ké yè cir̂i rö-i. Gèvé bör̂i yakar̂a rö é ria né Kérété tö vè pâr̂i Salémoné.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index