Search form

Actes 28:11

Na Pwa Rö Roma Na Paulo

11Bör̂i tèi nédèè karir̂i var̂ui, gèvé bör̂i lèè rö dèxâ kwâ xè Alésanédia, ré tö ka wérâ rèi nékwénavö rö néyî, aè na «Duavividu» na néé-é kwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index