Search form

Actes 28:17

Na Vi Pur̂â Na Paulo Rö Roma

17Bör̂i tèi nédèè karir̂i nédaa, na bör̂i kâ vèâi pâr̂â dö kâmö i pâi xè Juda na Paulo, cér̂é bör̂i wê vi kâ vèâi-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce «Pâ kaavèâi éé, na yèri nô ka yaané gö waa yè pâr̂â kâmö, mâ yè pâr̂â câwâ i pâr̂â pâi kau xé-r̂é, aè é kâyâi-nya mi tö êê pö mi xè Iérusalèm na néxar̂a â pâi xè Roma.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index