Search form

Actes 28:23

23Cér̂é bör̂i vi aʼdâ dèxâ nédaa, na bör̂i wê pwa, cér̂é bör̂i pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa vi pwa yèr̂i-e rö ökâré na tö-i, aè na êr̂ê vèa mâ ye vè avâr̂i mwâcir̂i i Bâô yè-r̂é na Paulo, mâ wapaur̂u-r̂é yè Ièsu rö-i mââyöö i Mosé mâ pâr̂â pérövéta, rhavûû rèi mélöö kwéyë rua tèi rhêêrè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index