Search form

Actes 28:6

6Cér̂é bör̂i târ̂î ké yè cùù rua na kar̂ö-è, mâ ké yè bèi xi-e na ki mé, aè na mwââ yéyé na ké târ̂î-e xé-r̂é, cér̂é bör̂i tö rhûû na na yèri nô ka yaané ka yè pwa yèr̂i-e, cér̂é bör̂i wê pugèwè pâr̂â vi tâ néxâi xé-r̂é, mâ êr̂ê, ce rö dèxâ bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index