Search form

Actes 28:7

7Aè na tö vè ubwa rö-i na pâr̂â wêê mwâ i ör̂ökau né néyî-ré, néé-é na Pubilia, wè, na paur̂u-vé na wêê mwâ xi-e, na méar̂i-vé vè kau rö-i rèi karir̂i nédaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index