Search form

Actes 3:1

Ké Pè Mör̂u Kâmö Ka Vikeya

Apos 4.9-22; 9.32-35; 14.8-10

1Cur̂u rhau tèi rua na mwâ waa ar̂ii na Pètèru mâ Ioané rèi pè mèèxa né pwaér̂ö rèi négowé né tè ye-a i mèèxa,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index