Search form

Actes 3:2

2Aè ökâré dèxâ kâmö ka vikeya mi xè ka ër̂i-e, wè é bâ vi yûi-e rèi pâr̂â nédaa mâ nââ-ê rö mèö bé né mwâ waa ar̂ii néé-é na «Rhîrhér̂é», cè ki pëër̂ii kââ rai pâr̂â kâmö ré yè vi ru rö mwâ ka ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index