Search form

Actes 4:1

Pètèru Mâ Ioané Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Apos 3.1-16; Mat 10.17-20,26-33; Ioan 15.20,21; 1Pet 3.14,15

1Cur̂u mö ké tëvë yè-r̂é bar̂ee, cér̂é bör̂i pwa na pâi pa ar̂ii, mâ kâmö ka vi târ̂î mwâ ka ar̂ii mâ pâr̂â sadukaiö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index