Search form

Actes 4:10

10Tâ pâgür̂ü na gëve, mâ pâi xè Israèl wânii! Wè kèi néé Ièsu Kérisö kâmö xè Nazarèt, ré gëve pè cevè-è, wè na pè mör̂u-é tëë na Bâô xè ka mé xi-e, ö kâmö ré é pè mör̂u-é rö némèè-ve, wè na waa na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index