Search form

Actes 4:2

2wè na yéé na wêê nénââ xé-r̂é xè-i ké vi pur̂â xi-r̂u yè pâr̂â kâmö, mâ vi vaa i nô né ké yè mör̂u tëë i pâi pa mé rö-i Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index