Search form

Actes 4:23

Pwaér̂ö I Pâi Pa Tâ Néwèi

Apos 2.44-47; 1Ioan 3.16-18; Luk 12.33; 2Kor 8.13-15; 9.9

23Cér̂é bör̂i wê kâyâi-r̂u rö-i, cur̂u bör̂i wê vi na pwar̂a pâ ker̂e-r̂u, mâ vi yëwaa yè-r̂é pâr̂â kââ wânii ré cér̂é êr̂ê yè-r̂u na pâi pâ kaavûû pâi pa ar̂ii mâ pâr̂â pâi béâr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index