Search form

Actes 5:1

Anania Mâ Safaira

Apos 4.34-37; Lév 10.1-5; 2Pâr̂â ör̂ök 5.20-27; Deut 23.21-23; Ios 7.19; Luk 12.1-5,15; 1Kor 5.13

1Aè na wii na dèxâ kâmö ré néé-é na Anania, mâ Safaira bwè xi-e, wè na vi rhöwöi dèxâ néjë,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index