Search form

Actes 5:21

21Cér̂é bör̂i pwêr̂ê, cér̂é bör̂i vi ru rö mwâ ka ar̂ii tèi wêê daa mâ vi pur̂â.

Na bör̂i pwa na kâmö ka vi târ̂î pâi pa ar̂ii, cér̂é vèâ pâi pa nââbéé, mâ ka vèâi-r̂é vè rhaaxâ pâi paxa vi tëvë, mâ pâr̂â pâi béâr̂i i pâi pa mör̂u Israèl, cér̂é bör̂i vi tùr̂ù na mwâ pö kâmö na ka tâ rhîyè mi pâr̂â aposetolo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index