Search form

Actes 5:31

31Ce ré na pè kau-é na Bâô rö-i néxar̂a â-ê é gaamëë cè ki ör̂ökau, mâ ka vi pè mör̂u, cè ki nââ vipââr̂i yè pâi xè Israèl, mâ cöö virai pâr̂â nô ka yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index