Search form

Actes 5:34

34Na bör̂i tömâ rua na dèxâ farésaiö rö ka vi vapââmu xé-r̂é, néé-é na Gamalièl, kâmö ka vi pur̂â rö néé mââyöö, wè cér̂é pwêr̂êwaa-è na pâr̂â kâmö wânii, na bör̂i êr̂ê xina, pè tù rua wîr̂î pâr̂â aposetolo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index