Search form

Actes 5:36

36Wè na wê pwa xiréé na Tèuda, mâ êr̂ê, êr̂ê, na vi kwéjî na ce, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi yè-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, na ûr̂û rha kâmö kâmö, é bör̂i yö vè mii-e, aè pâr̂â kâmö ré pwêr̂êwaa-è, wè, cér̂é rhau vi vidù, mâ wê döwi.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index