Search form

Actes 6:1

É Pâbir̂i Kanii Na Ma Kaar̂u Kâmö Vè Pè Nââbéé Pâr̂â Aposetolo

És 18.13-26; 1Tim 3.8-13

1Tèi ö nédaa-ré, wè cér̂é mö ké pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa pwêr̂êwaa, na bör̂i tuö na vi vâpèr̂u i pâi xè Éléni yè pâi xè Hébèru xè-i ké vi niwîî xé-r̂é pâr̂â powè pa jâmé xè Éléni rö ka vi wii êê ara rèi pâr̂â nédaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index