Search form

Actes 7:1

Vi Pur̂â I Sétéfano

1Na bör̂i êr̂ê yè-è na kâmö ka vi târ̂î pâi pa ar̂ii, êr̂ê «Na wêr̂êi na ûr̂û-ré na nô-ré?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index