Search form

Actes 7:10

10Na bör̂i pè mör̂u-é rai pâr̂â mârhër̂ë xi-e wânii, mâ na nââ yè-è vi méar̂i mâ gaamëë rö némèè Farao Ör̂ökau xè Aigupito. Na bör̂i pè tömâ-ê na ör̂ökau cè ki vi winô rö Aigupito mâ wêê mwâ xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index