Search form

Actes 7:36

36Dè ce ré pè xé-r̂é vi rèi nédèè pâr̂â pètâbâ, mâ pâr̂â ar̂inadö ré na waa rö Aigupito, mâ rö nérhëë ka mii, mâ rö bwêê dè tèi kaar̂u kâmö nédö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index