Search form

Actes 7:42

42Na bör̂i pugèwè na Bâô mâ vi törédèè yè-r̂é mâ kâyâi-r̂é cè ké-r̂é waa ar̂ii yè pâr̂â ba rö nékö, na ûr̂û ka yu rö pèci i pâr̂â péröféta, êr̂ê:

“Na wêr̂êi, gëve yâmar̂a i yè-nya

Pâr̂â bwâr̂âwê ka mé mâ pâr̂â vi ye êê pwaér̂ö

Rèi kaar̂u kâmö nédö ré gëve tö nékaê,

Gëve pâr̂â wêê mwâ rö Israèl éé?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index