Search form

Actes 7:8

8Aè na wê nââ vi kîbô né vâr̂â yêr̂ê yè Abérahama. Na bör̂i ër̂i Isaka na Abérahama, na bör̂i pè vâr̂â yêr̂ê rèi pèkanii nédaa xi-e na ma karir̂i, aè na ër̂i Iakobo na Isaka, aè Iakobo na ër̂i pâi pa pârör̂ö na ma kaar̂u pâr̂â bèmûû.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index