Search form

Actes 8:26

Filipo Mâ Kâmö Ka Vi Târ̂î Mwâ Lèèwi Rö Aithiope

1Pâr̂â ör̂ök 8.41-43; Is 56.3-7

26Na bör̂i êr̂ê na dèxâ angéla i Ör̂ökau yè Filipo, êr̂ê: «Tömâ rua, mâ vi ye rö wêyê mi xè Iérusalèm na Gasa ka aau rö-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index