Search form

Actes 9:1

Vipââr̂i I Saulo

Apos 22.6-16; 26.9-20; Gal 1.11-16; 1Tim 1.12-16

1Saulo wê na bâ wêêgûr̂û-é na ké yè pè bar̂a mâ yö vè mii pâi paxa pwêr̂ê Ör̂ökau, na bör̂i vi na pwar̂a kâmö ka vi târ̂î pâi pa ar̂ii,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index