Search form

Actes 9:21

21Aè pâr̂â kâmö wânii, wè cér̂é rhau tö pwêr̂ê mêr̂ê tëvë xi-e, mâ cér̂é vi buèi-e, mâ êr̂ê: «Na da ce ré waa vè yaané rö Iérusalèm yè pâi pa vi aʼyè néé-ré, mâ wê pwa rö-a bar̂ee, cè ki mâ pöi-r̂é, mâ pè xé-r̂é na némèè pâi paxa vi târ̂î pâi pa vi ye êê pwaér̂ö?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index