Search form

Actes 9:31

31Cér̂é bör̂i wê tâdâ e mâ tuö vi na pâr̂â ékalésia rö ékar̂aè né Juda wânii, mâ Galilé, mâ Samaria, aè cér̂é bâ waa nêr̂ê xar̂a bar̂a xé-r̂é yè Ör̂ökau, mâ cér̂é pôr̂ô vi xè-i pè nââbéé â i Ko-Ar̂ii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index