Search form

Actes 9:38

38Aè na tö vè ubwa na Lida mâ Jaffa, cér̂é bör̂i wê pwêr̂ê na pâr̂â pâi pa é pwêr̂êwaa, êr̂ê, na wê tö-i na Pètèru, cér̂é bör̂i tùr̂ùwaa kaar̂u kâmö yè-è cè ki mâ pëër̂ii yè-è, êr̂ê: «Koa yè yidöö rai ké yè pwa yèr̂i-vé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index