Search form

Colossiens 1:23

23Nè yè dè ûr̂û-ré, na ki gëve tömâ vè mör̂ö, na ûr̂û kavèè, mâ rhùvia-ve rö tâ néwèi, mâ gëve yè da gë rö vi târ̂î né vi rherhî ka e ré gëve wê pwêr̂ê röi, ré é wê vi vaa i yè pâr̂â pa êê yaxai pa tö é ria pûûner̂e vi rherhî ka e ré é pugèwè-nya, gènyâ Paulo, cè göi waa nêr̂ê-né.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index