Search form

Colossiens 3:22

22Pâ kâmö yar̂i éé, pwêr̂êwaa pâr̂â kâmö pa vi târ̂î-ve rö-i kar̂ö, koa yè waa nêr̂ê pè vi köö kâmö, ûr̂û ké waa pè vi or̂o i bwir̂i i kâmö, aè na e rö xè-i wêê nénââ ka rhauadè mâ bar̂a yè Ör̂ökau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index