Search form

Ephésiens 1:18

18mâ cè ki pè rhî na ce pièmè wêê nénââ xe-ve, cè ke-ve tâwai jië na ka vi târ̂î-r̂é na aʼyè-ve yè-è, mâ ké kigör̂ödiwi mâ rhîrhér̂é i kaa vi ye-nôâ xi-e yè-r̂é paxa vi rheewaa-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index