Search form

Ephésiens 2:3

3Avâr̂i gèré pâr̂â béé-r̂é mâ' xiréé, na gèré köiwaa pâr̂â vi wêêgûr̂û i kar̂ö-ré, mâ yexèvè rhî vè e né kar̂ö mâ vi tâ néxâi xé-ré, aè ké tö xé-ré, wè, gèré pâr̂â pâlè vi rhôê ûr̂û bör̂i kâmö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index