Search form

Ephésiens 2:7

7cè ki pè tö vèa rèi pâr̂â ka tö yawi ka yè pwa mi, ké kigör̂ödiwi vè kau aau i vi méar̂i vi bwir̂i xi-e rö-i vi kââwaa xi-e yè-ré, na wêyê né na Ièsu Kérisö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index