Search form

Ephésiens 4:16

16Wè kè xi-e mâ kèi vi nââbéé xar̂a yër̂ë-è ka e na ké tuö i kar̂ö, mâ pâr̂â kwêêr̂ê, mâ pâr̂â ka rhöwöwir̂i ka mör̂ö, mâ pâr̂â böömèè ré vi nââbéé-r̂é, kè xi-e na ké tuö ûr̂û-ré i kar̂ö mâ ké vâi-e rua rö vi méar̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index