Search form

Ephésiens 6:9

9Aè gëve pâr̂â pa vi winô, waa ûr̂û-ré bar̂ee yè pâr̂â kâmö yar̂i xe-ve, nââ rö-i ké yè mêr̂ê kaʼxe-ve, wè gëve tâwai êr̂ê, kaa vi winô xé-r̂é mâ kaa vi winô xe-ve, wè na tö rua nékö, mâ na da tâ néxâi némèè dèxâ kâmö na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index