Search form

Galates 2:16

16Gèré wê tâwai, êr̂ê, é da aʼvè târi kâmö rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö, aè xè-i rö tâ néwèi yè Ièsu Kérisö, gèvé bör̂i a paxa tâ néwèi bar̂ee yè Ièsu Kérisö, cè ki mâ aʼvè târi-vé rö-i tâ néwèi yè Kérisö, aè na da rö-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö, wè na yèri aau rha kar̂ö ré é yè aʼvè târi-e xè-i pâr̂â nêr̂ê né mââyöö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index