Search form

Galates 2:9

9aè Iakobo, mâ Kéfa, mâ Ioané dè pâi ré é êr̂ê-r̂é, êr̂ê, cér̂é pâr̂â rhea, wè cér̂é wê tö rhûû vi méar̂i vi bwir̂i ré é nââ yè-nya, cér̂é bör̂i nââ yè-vu Barabas köwi é gaamëë né vi rhaaxâ, cè gövu vi wa pâi pa dö töö, aè cér̂é vi wa pâr̂â kâmö ré é pè vâr̂â yêr̂ê-r̂é na cér̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index