Search form

Galates 3:17

17Aè gö êr̂ê na gènyâ, êr̂ê, ö vi kîbô ka é rhùvia i Bâô mâ', wè na da tâwai na mââyöö ké yè cöö tëë tèi nédèè tâwarè rha kâmö kâmö na ma dèxâ kâmö na ma pârör̂ö na pâr̂â nédö cè ki mâ aʼvè bwir̂i vi rherhî baayê ma'.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index