Search form

Galates 3:19

19Aè cè-yé na mââyöö? Na ûr̂û böömèè é nââ xè-i pâr̂â ka tar̂a kwéjîr̂i kwéyë rua ké wê pwa i mör̂u ré é vi rherhî yè-è baayê ma'; cér̂é pè tömâ mââyöö na pâr̂â angéla rö-i néxar̂a â dèxâ kâmö ka vi tö négowé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index