Search form

Galates 6:13

13Wè cér̂é da pwêr̂êwaa mââyöö na pâr̂â kâmö pa wê vâr̂â yêr̂ê, aè cér̂é rhî vè e rö ké yè pè vâr̂â yêr̂ê-ve, cè ké-r̂é vi êr̂ê ké-r̂é rö-i kar̂ö-ve.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index