Search form

Hébreux 1:12

12Aè gè yè pwîr̂i pâr̂â kââ-ré na ûr̂û dèxâ âmëë pè yakôwîî,

Aè na ûr̂û bar̂ee cur̂i, nè bör̂i pi dèxâ na kétöné-r̂é,

Aè dè bâ gèi rö ré tö yawi mâ na yèri mèèwâ pâr̂â nédaa xi-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index