Search form

Hébreux 1:5

5Wè wîr̂î na angéla ré na êr̂ê yè-è na Bâô, êr̂ê:

«Gèi rö O xi-nya ré gö ër̂i-e,

Rèi nédaa xina, ökââ tëë mwâr̂â, gö yè dè Pevaa xi-i.»

Aè nè yè dè O xi-nya na ce?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index