Search form

Hébreux 10:16

16«Ökââ vi kîbô gö yè waa gèvé-r̂é,

Tèi nédèè pâr̂â nédaa ré na êr̂ê na Ör̂ökau, êr̂ê,

Gö yè nââ rö pwéé-r̂é pâr̂â mââyöö, na êr̂ê na Ör̂ökau, êr̂ê,

Gö yè nââ rö pwéé-r̂é pâr̂â mââyöö xi-nya,

Mâ gö yè yu bar̂ee rö pâr̂â wêê nénââ xé-r̂é.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index