Search form

Hébreux 11:16

16Aè xina, wè cér̂é xa rhî vè e dèxâ névâ ka vi kwéjî ka e rö-i, wè nékö rö rua. Ökâré pûû ké yè da köö i Bâô na ki yè vi aʼyè-è, êr̂ê, na Bâô xé-r̂é na ce, wè na kâ vè tö vâ vè ké-r̂é népèè névâ na ce.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index