Search form

Hébreux 11:32

32Aè ö jië ré gö yè êr̂ê tëë? Wè na da pâr̂i na nédaa né ké yè êr̂ê nô né Gidéona, mâ Baraka, mâ Samasona, mâ Jéféta, mâ David, mâ Samuèl, mâ pâr̂â pérövéta.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index